Odredbe i uvjeti

Većina pitanja u vezi s prodajom robe u trgovini dobro je uređena zakonima. U nekim slučajevima oni daju više mogućnosti za rješavanje ovog problema - a onda je na poslovnim (ugovornim) partnerima da međusobno usklade i preciziraju točna pravila o ovoj prodaji.

Cijenimo povjerenje naših klijenata i zato unaprijed otkrivamo potpuna ugovorna pravila koja uređuju naše zajedničko poslovanje.

Vjerujemo da će ovakav otvoren pristup našim kupcima pomoći pri odabiru robe iz naše ponude jer u svakom trenutku - čak i prije predaje narudžbe i naknadnog sklapanja kupoprodajnog ugovora -  kako oni sami moraju postupiti i kako ćemo mi postupiti - u slučajevima kada će sve biti prema pretpostavkama, kao i u slučajevima kada se dogode neočekivani događaji, saznajte sami. 

Pravni odnosi između prodavatelja i kupca, bilo kao potrošača ili poduzetnika, nastali u vezi s prodajom robe u prodavaonici uređeni su sklopljenim ugovorom o kupoprodaji, koji je sastavni dio od kojih su i Opći uvjeti poslovanja, a u pitanjima kupoprodajnog ugovora (i ovih Općih uvjeta poslovanja) nisu izričito uređena važećim opće obvezujućim pravnim propisima (osobito Zakon br. 89/2012 Coll.GR, u tekstu kasnijih propisa - u daljnjem tekstu "OZ"), au slučaju kupca u položaju potrošača i Zakon br. 634/1992 Coll., o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama). p>

Uz svaku isporuku robe prilažemo mapu s dokumentima koja sadrži porezni dokument, u slučaju da je kupac u poziciji potrošača daljnje upute o pravima potrošača i informacije o jamstvima (odnosno o pravima iz neispravne izvedbe ), upute za uporabu, jedan primjerak kupoprodajnog ugovora (potvrda narudžbe), a po potrebi i obrazac za reklamaciju.

Važeće i važeće Opće uvjete, koji su sastavni dio kupoprodajnog ugovora, možete preuzeti ili pogledati ovdje.

Predajom (slanjem) narudžbe (prijedloga za sklapanje ugovora – ponude) kupac potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima poslovanja (istih u tekstu na snazi ​​u trenutku predaje – slanjem narudžbe na naš trgovačko društvo) prije sklapanja kupoprodajnog ugovora, da je suglasan s njima, prihvaća njihovo korištenje za kupnju robe na temelju kupoprodajnog ugovora, te da izričito prihvaća Opće uvjete u smislu § 1753 Zakona br. 89/2012 Coll., Građanski zakonik, s izmjenama i dopunama.

Kupac ujedno potvrđuje da predajom (slanjem) narudžbe u cijelosti prihvaća sve odredbe dokumenata sadržanih u ovoj e-trgovini te je upoznat sa svim pravima i obvezama koje iz njih proizlaze.