Primjer uputa o pravima korisnika na odustanak od ugovora

Ovdje možete preuzeti upute o pravima korisnika na odustanak od ugovora i ogledni obrazac:

Upute o pravu potrošača na odustanak (na snazi ​​od 1. siječnja 2014.)

Pažnja! Navedeni uvjeti vrijede samo za ugovore sklopljene od 1. siječnja 2014.

No entries found...